osteoporosisEli Lilly Nederland maakte op 6 maart 2013 bekend dat vanaf heden ook mannen met osteoporose een behandeling met Forsteo®, stofnaam teriparatide, onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed krijgen. Teriparatide wordt in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) opgenomen, uitsluitend voor de behandeling van ernstige osteoporose, gedurende een periode van maximaal 24 maanden voor:

a. Een verzekerde postmenopauzale vrouw die:
1. Ondanks behandeling met raloxifeen, bazedoxifen of strontium ranelaat na twee wervelfracturen opnieuw één of meerdere fracturen heeft gekregen, of
2. raloxifeen, bazedoxifen of strontium ranelaat niet kan gebruiken.

b. Voor een verzekerde man met verhoogd risico op botbreuken die:
1. Ondanks behandeling met bisfosfonaten of strontium ranelaat na twee wervelfracturen opnieuw één of meerdere fracturen heeft gekregen, of
2. bisfosfonaten en strontiumranelaat niet kan gebruiken.

Emeritus-Hoogleraar Prof. C. Netelenbos, internist-endocrinoloog, VUmc, Amsterdam: “Dat is goed nieuws voor een aantal mannen met ernstige osteoporose. Het gaat hierbij vooral om mannen met meerdere wervelinzakkingen die onvoldoende behandeld kunnen worden. Nadat de vergoeding voor vrouwen nu al een aantal jaren een feit is, is dat nu ook het geval voor mannen. De behandeling met teriparatide vindt plaats middels onderhuidse injecties die leiden tot nieuwe botvorming en pijnvermindering. De kans op nieuwe wervelbreuken en andere breuken, behalve die van de heup, wordt effectief verkleind”.

Waarnemend voorzitter van de Osteoporose Vereniging, Harry van den Broek: “Men denkt vaak dat osteoporose een vrouwenziekte is, maar het treft ook steeds meer mannen. Een goede zaak dat nu ook voor mannen met ernstige osteoporose deze behandeloptie vergoed gaat worden. We zijn van mening dat indien een behandelaar in overleg met de patiënt de passende behandeling heeft bepaald, alle geregistreerde medicatie toegankelijk en bereikbaar moet zijn voor de mensen met osteoporose. Het is in het belang van de patiënt dat hij/zij, voorafgaand aan de keuze, een overzicht heeft van alle mogelijkheden op het gebied van medicatie. De patiënt kan dan, in samenspraak met de arts, tot een bewuste keuze komen ten aanzien van de behandeling van osteoporose”.