Regelmatig zien wij problemen met de schildklier voorbij komen. Sommige complex, sommige eenvoudig. Iedere week plaats ik één tweet met een actuele bevinding.

Week 1: De melding van de eerste week gaat over de switch van thyrax naar euthyrox. Deze man voelt zich uitstekend, zowel tijdens gebruik van thyrax als tijdens gebruik van euthyrox. Bij hem blijkt duidelijk dat de zelfde dosering euthyrox tot iets hogere T4 waarden leidt. Op FaceBook kunnen wij soms de ervaringen van mensen lezen, die na de switch naar euthyrox de dosis nog veel drastischer moeten verminderen.

SKvoorbeeld01

—————————————————————————–
Week 2: Het volgende probleem overkwam één van mijn patiënten met een kwaadaardige aandoening van de schildklier. Zij was klaar met de laatste jodiumbehandeling, en er waren geen afwijkingen meer op de scan. Op zo’n moment gaan wij over van cytomel naar thyrax. Het recept thyrax werd echter, zo bleek later, omgezet door de apotheek in een generiek levothyroxine preparaat. Als gevolg hiervan had zij enkele maanden flinke klachten, die ik pas begreep toen bleek dat zij een ander preparaat had gekregen dan voorgeschreven. Op het recept stond niet de term ‘medische noodzaak’. Voor een besparing van anderhalve euro heeft zij zich flink beroerd gevoeld. Alle klachten waren ontstaan, doordat het generieke preparaat bij eenzelfde dosis tot hogere T4 spiegels leidt. LAREB heeft een aantal meldingen ontvangen het afgelopen jaar over thyreotoxicose bij ongewenste switch van thyrax naar generiek levothyroxine. Ook in het Farmaceutisch Weekblad is veel aandacht besteed aan ongewenste substitutie. Alleen jammer dat om dit belangrijke artikel te lezen je eerst moet inloggen, ondanks het offciele verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie om dit voor iedereen (‘open access’) op de website van PW te publiceren. Link: https://www.pw.nl/achtergrond/2016/alertheid-geboden-bij-omzetten-levothyroxine Dat anno 2016 nog steeds generieke substitutie van schildklierhormoon plaats vindt, is verschrikkelijk.

Schildklier_voorbeeld2

Update 9 april: het artikel is gelukkig terug te vinden op de LAREB website: dit is de link: http://www.lareb.nl/Publicaties/2016_1_omzetten_levothyroxine_PW.aspx

——————————————————————————
Week 3 (update 10 april): Een van mijn patiënten was vanwege de thyrax perikelen voortvarend te werk gegaan, en vanaf eind januari al geswitcht naar euthyrox. Zij was met 250 mcg thyrax altijd netjes ingesteld, met vT4 waarden rond de 22 pmol/l. Enkele weken na de switch voelde zij zich wat neerslachtig, en dat interpreteerde zij als een te lage dosering (wat zij al eens eerder in haar ziekte had meegemaakt). Om die reden had zij zelf de dosis verhoogd van 250 mcg naar 300 mcg. Deze labuitslagen zijn het resultaat. En eigenlijk vielen haar klachten van de overdosering van schildklierhormoon nog wel mee. We hebben in onderling overleg snel de dosering weer aangepast. Moraal van het verhaal: als je switcht van preparaat, ga niet puur op je gevoel af, maar laat je schildklierwaarden controleren. Sommige mensen bemerken toch verschillen tussen de diverse merken schildklierhormoon, en je ‘gevoel’ kan je in de steek laten. En overleg goed met je behandelaar (en met je zelf 🙂 )  alvorens de dosis aan te passen.

ScreenHunter_173 Apr. 10 12.48

—————————————————————————–
Week 4 (update 19 april): Succesvolle switch van thyrax naar euthyrox bij iemand met een hypofyse probleem.

Schildklier_voorbeeld4

—————————————————————————–
Week 5 (update 6 mei): Weer een switch van thyrax naar euthyrox.
Ik heb het idee dat mensen die een relatief lage dosering thyrax gebruikn, bv 75-100 mcg, zonder problemen 1 op 1 kunnen switchen naar een preparaat als euthyrox. Bij hogere doseringen is er mogelijk een dosisaanpassing nodig. Op Facebook rapporteren sommige mensen dat zij bij switch van thyrax naar euthyrox de dosis met 25, en soms 50 mcg moeten / kunnen verminderen. Hier een van mijn patiënten, die begin februari de switch maakte. Na 6 weken werd bloed geprikt, en bleek de vT4 duidelijk hoger en de TSH lager. Zij had wel een aantal klachten, die maakten dat zij wel vermoedde dat de waarden iets te hoog waren. Inmiddels is de dosis verlaag van 200 naar 175 mcg euthyrox.
Let op: dit is geen advies, overleg bij een switch van thyrax naar een ander schildklier preparaat altijd met uw behandelend arts. Niet met uw apotheek, die kent immers uw labwaarden niet.

ScreenHunter_214 May. 13 21.14

——————————————————————————-
Week 6 (update 13 mei): hoe zat dat ook al weer met die hypofyse???
Meneer Jager gebruikt al jaren thyrax, in een stabiele dosering van 125 mcg. Hij was altijd goed ingesteld, maar bij de voorlaatste controle bleek zijn vT4 ineens een stuk hoger. Had hij meestal bij bloedonderzoek meestal een vT4 waarde van 17 a 18 pmol/l, ineens zat hij op 24 pmol/l. Ondanks het feit dat her en der op internet wordt ontkend, dat apothekers mensen zo maar van schildklier preparaat laten switchen, toch bleek hij medio 2015 ook naar een generiek preparaat overgezet. Hij had er gelukkig nauwelijks klachten bij bemerkt. Nadat hij terug gegaan was naar thyrax, werd 6 weken later via de huisarts weer bloed geprikt. De TSH waarde was 0.01 mU/l, en de vT4 18.1 pmol/l. Omdat hieruit geconcludeerd werd, dat hij nog steeds een te hoge dosering thyrax gebruikte, kreeg hij het advies om te verminderen van 125 mcg naar 100 mcg. Eén bijzonderheid moet hierbij vermeld: hij gebruikte de thyrax vanwege een aandoening (namelijk een volledige uitval) van zijn hypofyse. Naast de thyrax gebruikte hij ook hydrocortison, testosteron, groeihormoon, en desmopressine (een antiplas hormoon). In zo’n situatie is het bepalen van de TSH waarde zinloos, de hypofyse ‘doet’ immers niets meer. Je kunt de TSH waarde dan ook niet gebruiken om te controleren of iemand een te hoge dosering schildklierhormoon gebruikt. Bij de beoordeling van de dosering moeten we ons baseren op alleen de vT4 waarde. En die was keurig 18.1 pmol/l, een waarde waar hij meestal zo rond schommelde. Dus: géén verdere vermindering van de dosering.

De serie observaties is inmiddels gesloten.