Op donderdag 27 oktober a.s. houden we samen met het Wenckebach instituut weer een refereer- / klinische avond voor huisartsen. Het thema van de avond is ‘diabetes’.

Vóór de pauze worden drie onderwerpen van meerder invalshoeken bekeken:
* allereerst de GLP-1 agonisten (o.a. liraglutide Victoza®): wat hebben de laatste jaren uitgewezen ten aanzien van het effect bij de behandeling van de (dikke) diabeet en bijwerkingen? Kan of moet de eerstelijn er (al) wat mee?
* vervolgens het preventieconsult. Een energievergende exercitie voor de eerstelijn. Wat mag of kan u op het gebied van diabetesopsporing of preventie verwachten?
* tenslotte depressie bij diabetes. Onder de titel ‘bed / bad companions’ wordt aandacht besteed aan de relatie tussen diabetes en depressie en de invloed hiervan op het (zelfzorg)gedrag van mensen met diabetes.

Het volledige programma, waarvoor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, aios vanuit genoemde vakgebieden en andere geïnteresseerde zorgprofessionals van harte uitgenodigd worden, vindt u op: http://bit.ly/ndHaK3