omzetting photo

Het gaat te vaak fout bij de wisseling van thyrax naar een ander preparaat.

Recent zijn de eerste gegevens van het NIVEL en PHARMO onderzoek naar de switch van thyrax naar een ander schildklier preparaat bekend geworden. Een duidelijke samenvatting vindt U op de website van SON (www.schildklier.nl), en die van de NVE (www.nve.nl). Eén van de conclusies was de volgende:
bij het gebruik van doseringen van meer dan 100 mcg Thyrax per dag blijkt bij een aanzienlijk deel van de mensen die de switch maken de TSH-waarde te dalen. Bij een deel van hen wordt het TSH te laag (lager dan 0.4 mU/l). Dit suggereert dat het verstandig is om bij Thyrax doseringen hoger dan 100 mcg per dag bij de switch de dosering levothyroxine te verminderen. Met welke hoeveelheid de dosering dient te worden verminderd is een individuele inschatting, die in samenspraak tussen behandelend arts en patiënt dient te worden vastgesteld.”

Helaas geven de onderzoekingen nog geen informatie over individuele deelnemers en hun eventuele klachten. Dit deel van het onderzoek volgt nog. Er wordt momenteel namelijk heel hard gewerkt aan de evaluatie van de ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten, die door veel mensen zijn ingevuld en nog worden  ingevuld. De resultaten daarvan worden in april 2017 verwacht. Daarom schotel ik u zo nu en dan mijn praktijkervaringen voor. De volgende twee mag u niet missen.


Mw. Kleinhuis begeleid ik al een jaar of 4 vanwege hypothyreoidie. Zij wordt behandeld met euthyrox 125 mcg per dag, sinds anderhalf jaar in combinatie met een klein beetje cytomel. Het gaat haar uitstekend. Echter, begin 2016 kreeg zij ineens levothyroxine TEVA mee i.p.v. de gebruikelijke euthyrox. Bij navraag kreeg zij te horen dat hier de zelfde bestanddelen in zitten als in de euthyrox. Zo’n 2-3 weken later begon zij wat klachten te bemerken: spierpijn, moeheid, last van de gewrichten. Haar gewicht was verder stabiel, de eetlust goed en zij voelde zich niet ‘hypo’ of ‘hyper’. Het duurde ongeveer 10 dagen voordat zij zich realiseerde dat het enige, dat in haar leven veranderd was, de schildklier medicatie was. In een afspraak met haar huisarts vroeg zij haar ‘oude’ euthyrox terug. De klachten die zij had, waren binnen een week na het hervatten van de euthyrox verdwenen.

Mw. De Boer kreeg twee jaar geleden in haar apotheek ineens levothyroxine TEVA 150 mcg in plaats van thyrax 150 mcg. Dat was ruim anderhalf jaar voordat het probleem met de beschikbaarheid van thyrax speelde. Bij toeval had zij zo’n 2 maanden na deze wijziging in haar medicatie een polikliniek afspraak. Zij vertelde dat zij klachten had van hartkloppingen en hoofdpijn, en bij bloedcontrole was haar vT4 28 pmol/l. Normaliter had zij waarden van rond de 19 pmol/l. Na een subtiele brief van mijn kant kreeg zij in de daarop volgende maanden weer gewoon haar roze thyrax tabletjes uitgereikt, en ik meldde de bijwerkingen bij LAREB. Afgelopen maand augustus was de thyrax in haar apotheek op, en kreeg zij wederom levothyroxine TEVA 150 mcg overhandigd, de zelfde dosering waar zij 1.5 jaar geleden zo flink door ‘hyperde’.

Op grond van meldingen van bijwerkingen wisten we al dat switchen tussen schildklier hormoon preparaten niet verstandig is. Zo publiceerden Jan Span en zijn collega’s al in januari 2016 gegevens over hyperthyreoidie tijdens de switch van thyrax naar euthyrox (http://www.lareb.nl/Publicaties/2016_1_omzetten_levothyroxine_PW.aspx). Wanneer geswitcht wordt van thyrax naar euthyrox, ligt in de regel de verlaging van de dosering tussen de 12.5 en 25 mcg, maar er zijn mensen die een nog grotere aanpassing van de dosis behoeven. Daarom is in het voorlopige advies vastgesteld “Met welke hoeveelheid de dosering dient te worden verminderd is een individuele inschatting, die in samenspraak tussen behandelend arts en patiënt dient te worden vastgesteld”. Er waren in begin van dit jaar best veel hulpverleners die het maar onzin vonden om 6 weken na switch van thyrax naar een ander preparaat de bloedwaarden te meten, en die zelfs op de website van hun ziekenhuis een vermelding hebben gepost dat bloedcontrole na switch niet nodig was, Inmiddels weten we beter.

screenhunter_322-nov-05-13-05