Meneer Jansen* ken ik al een aantal jaren. Hij heeft een schildklier aandoening, en ook type 2 diabetes. Hiervoor gebruikt hij metformine en een DPP4 remmer. Het lukt hem niet om af te vallen, ondanks regelmatige lichaamsbeweging en rondjes op de hometrainer. Zijn BMI blijft rond de 30 kg/m2 steken. In de loop van de tijd verslechterde zijn diabetes regulatie, en bij de laatste controle was het HbA1c gestegen naar 8.7%.
Eigenlijk moet zijn behandeling verder worden geïntensiveerd. Maar dan komt het probleem dat hij buschauffeur is, en behandeling met insuline betekent waarschijnlijk het einde van de carrière van deze 52-jaar jonge man. Hij kan natuurlijk ook uitstekend met een GLP1-receptor agonist behandeld worden, bv. Liraglutide, maar die behandeling wordt in ons land niet vergoed. Dan moet je BMI boven de 35 kg/m2 zijn.


Goede raad is duur. Ik besluit met zijn bedrijfsarts te overleggen, en stuur een brief naar het bedrijf waar hij werkt. De reactie van de bedrijfsarts is bemoedigend, er is geen bezwaar als hij met insuline wordt behandeld. Maar…… ik heb zelf op grond van de huidige behandelinzichten een beetje voorkeur voor een GLP1-receptor agonist. Deze behandeling verlaagt de bloedglucosewaarde aanzienlijk, leidt nauwelijks of niet tot hypoglycemie, en helpt met afvallen. Marineren in insuline betekent vaak een aantal kilo’s aankomen, en een veel grotere kans op hypoglycemie. Bovendien weten we steeds meer over het benefit van GLP1-RA op hart- en vaatziekten, zie elders op deze website: https://www.gmed.nl/glp1-receptor-agonisten-robuuste-lange-termijn-gegevens/ .

Meneer Jansen heeft geluk. Ik stuurde namelijk een formeel verzoek naar de medisch adviseur van zijn zorgverzekeraar, met de vraag om behandeling met een GLP1-receptor agonist te vergoeden. En inderdaad gaf deze daar toestemming voor, zelfs terwijl zijn BMI ‘maar’ 30 kg/m2 is. Hartstikke goed. We zijn inmiddels bijna een jaar verder. Het gaat hem uitstekend. Zijn HbA1c is gedaald naar 6.9%. Zijn gewicht is 4 kg verminderd. Ik hoop dat hij het de komende jaren net zo goed blijft doen als een van mijn andere patienten, die op deze behandeling maar liefst 13 kg is afgevallen, en nu al gedurende 5 jaar een HbA1c van onder de 7% heeft.

* Natuurlijk is de naam van meneer Jansen niet ‘Jansen’.