‘Vaak’

Twee berichten vanochtend op de websites van het AD en de Telegraaf.
Screen Shot 2015-11-03 at 09.03.08

Vaak = 15% aldus het AD.

Screen Shot 2015-11-03 at 09.01.18

15% = 5% volgens de Telegraaf.

Als ‘Vaak’ 15% is, wat betekent dit in bv. voetbaltermen? NAC en Go Ahead Eagles wonnen in het seizoen 2014-2015 ‘vaak’ hun wedstrijden, NAC 6 van de 34, en GA Eagles 7 van de 34. Toch degradeerden zij.

Men kwaakt dus maar wat raak als het gaat om termen als ‘vaak’, ‘regelmatig’. Hierbij een handreiking mbt de nieuwe nomenclatuur, hoe lees ik de krant en zijn beweringen:
Vaak = in 15% van de gevallen
Soms = 25%
Altijd = 79.8375%
Regelmatig = 21.6%
Doorgaans = 43%
Nogal eens = 12%
Nooit = 10%
Gemiddeld = 41%

 

Artsen en sociale media (2)

In navolging van buitenlandse organisaties en sommige Nederlandse ziekenhuizen heeft de KNMG nu ook een (concept) richtlijn gemaakt hoe artsen met social media moeten omgaan. In een negental aanbevelingen worden de belangrijkste aspecten van gebruik van sociale media besproken. Sommige aanbevelingen zijn vanzelfsprekend, waaronder die rond privacy van de patiënt.

Aanbeveling 5 vind ik wel mooi omschreven: ‘Doe geen uitspraken op social media die u ook niet bij de koffieautomaat of op het NOS journaal zou doen.’ Ook wordt in de toelichting ingegaan op het publiceren van bepaalde medische informatie op social media, zelfs al is die geanonimiseerd, omdat dit schadelijk kan zijn voor het vertrouwen dat patiënten in een arts hebben. Er is een smalle marge tussen transparantie en te veel openheid als het gaat om privacy gevoelige informatie.

Het concept is te vinden op:
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Concept-Handreiking-Artsen-en-Social-Media.htm

Artsen en sociale media

De ‘Australian Medical Association Council of Doctors-in-Training’, de ‘New Zealand Medical Association Doctors-in-Training Council’, de ‘New Zealand Medical Students’ Association’en de ‘Australian Medical Students’ Association’ hebben gezamenlijk een richtlijn uitgevaardigd over het gebruik van sociale media door artsen.

In deze richtlijnen worden een aantal handreikingen gegeven over het gebruik van sociale media, met een aantal treffende voorbeelden van ‘hoe het niet moet’. Artsen die twitteren of een uitgebreide Facebook pagina bijhouden moeten zich realiseren wat de gevolgen kunnen zijn van hun berichten.
In een aantal voorbeelden worden de volgende uitgangspunten besproken:
1. wees voorzichtig met wat je zegt of schrijft, en hoe je het zegt / schrijft.
2. houd goed onderscheid tussen vrienden en andere bekenden.
3. houd er rekening mee wat er met je gegevens of uitlatingen gebeuren kan.
4. houd actieve controle over je privacy, met name bij communities als Facebook..
5. handhaaf de hoogste professionele standaard.

Van harte aanbevolen voor alle bloggende en twitterende medici.

Link: http://ama.com.au/socialmedia