Onnodige switch? Onverstandige switch?

omzetting photo

Het gaat te vaak fout bij de wisseling van thyrax naar een ander preparaat.

Recent zijn de eerste gegevens van het NIVEL en PHARMO onderzoek naar de switch van thyrax naar een ander schildklier preparaat bekend geworden. Een duidelijke samenvatting vindt U op de website van SON (www.schildklier.nl), en die van de NVE (www.nve.nl). Eén van de conclusies was de volgende:
bij het gebruik van doseringen van meer dan 100 mcg Thyrax per dag blijkt bij een aanzienlijk deel van de mensen die de switch maken de TSH-waarde te dalen. Bij een deel van hen wordt het TSH te laag (lager dan 0.4 mU/l). Dit suggereert dat het verstandig is om bij Thyrax doseringen hoger dan 100 mcg per dag bij de switch de dosering levothyroxine te verminderen. Met welke hoeveelheid de dosering dient te worden verminderd is een individuele inschatting, die in samenspraak tussen behandelend arts en patiënt dient te worden vastgesteld.”

Helaas geven de onderzoekingen nog geen informatie over individuele deelnemers en hun eventuele klachten. Dit deel van het onderzoek volgt nog. Er wordt momenteel namelijk heel hard gewerkt aan de evaluatie van de ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten, die door veel mensen zijn ingevuld en nog worden  ingevuld. De resultaten daarvan worden in april 2017 verwacht. Daarom schotel ik u zo nu en dan mijn praktijkervaringen voor. De volgende twee mag u niet missen.

(meer…)

Levothyroxine niet in de Baxter !?

medicijnen photo

Afgelopen week heb ik voor het eerst kunnen waarnemen dat levothyroxine tabletten wellicht niet IN een Baxter verpakking thuis horen. Ik had dat al vermoed, en ooit eens op twitter gevraagd, maar een duidelijk antwoord ontbrak.
Een van mijn patiënten gebruikt al ruim een jaar thyrax., Haar waarden waren altijd prima gezien de reden van haar behandeling. Echter, in oktober bleek de schildklierwaarde ineens veel te laag, terwijl zij altijd trouw haar tabletten inneemt.
Juni: TSH 0.05, vT4 20.1
Oktober: TSH 13.4, vT4 13.2
Controle samen met / door haar apotheker leverde het volgende resultaat. Zij gebruikte altijd thyrax in een doosje, dat NAAST de Baxterverpakking geleverd werd. Vanwege het gemak werd vanaf begin juli door de apotheek de thyrax ook geleverd IN de Baxter, niet NAAST de Baxter. De Baxter wordt op vrijdag klaargemaakt, en op donderdag afgeleverd. De thyrax tabletten zitten dus tenminste tussen de 6 en de 13 dagen IN de Baxter.
Mijns inziens is dit een eerste aanwijzing dat schildklierhormoon tabletten in kracht achteruit gaan in de Baxter. Inmiddels heb ik dit gemeld bij LAREB. Ben benieuwd hoeveel apothekers in Nederland levothyroxine tabletten IN de Baxter afleveren. Aangezien niet kan worden voorspeld hoe lang tabletten er in zitten, dient aflevering van schildklierhormoon preparaten mijn inziens zo veel mogelijk BUITEN de Baxter te geschieden.

Aanvullingen en commentaren ontvangen via Twitter, waarvoor dank (@Apohasselt, @ApothekenOBL):
* een eenmalige observatie als bewijs is weinig wetenschappelijk
(NB. ben ik eens; echter niemand zal ooit een gerandomiseerde prospectieve studie uitvoeren of financieren naar het ‘verval’ van levothyroxine in een Baxter verpakking)
* stabiliteitsonderzoek FDA geeft aan dat verval max 1-2% per maand is, maar niet in plastic.
* ook wordt getwijfeld of het wel thyrax is dat geleverd is, omdat geen thyrax meer leverbaar is in een rol
(NB. de patiënte geeft aan dat zij nog steeds roze schildklier tabletjes gebruikt)
 

Richtlijnen

ScreenHunter_221 May. 13 21.48

In de dagelijkse medische praktijk is goede communicatie belangrijk. Over wat iemand van een arts mag verwachten. Over alle zaken rond ziekten die we nog niet weten. Over hoop en vrees met betrekking tot genezing. Uitgebreide richtlijnen beschrijven veel van het medisch handelen. Sommige tellen meer dan tweehonderd bladzijden. Maar, hoe langer we richtlijnen gebruiken, hoe vaker we tegen individuele situaties aanlopen. Situaties waarin een (schildklier)ziekte toch net even anders verloopt, of waarin de behandeling toch net een beetje anders moet worden aangepakt.
Lees verder

Schildklierperikelen

Regelmatig zien wij problemen met de schildklier voorbij komen. Sommige complex, sommige eenvoudig. Iedere week plaats ik één tweet met een actuele bevinding.

Week 1: De melding van de eerste week gaat over de switch van thyrax naar euthyrox. Deze man voelt zich uitstekend, zowel tijdens gebruik van thyrax als tijdens gebruik van euthyrox. Bij hem blijkt duidelijk dat de zelfde dosering euthyrox tot iets hogere T4 waarden leidt. Op FaceBook kunnen wij soms de ervaringen van mensen lezen, die na de switch naar euthyrox de dosis nog veel drastischer moeten verminderen.

SKvoorbeeld01

(meer…)

Prijsvergelijking schildklierhormoon preparaten

Dit zijn de prijzen van de diverse merken en sterktes anno 23 januari 2016, volgens de website www.medicijnkosten.nl.

Kosten van aflevering door de apotheek zijn hierin niet meegenomen.

ScreenHunter_89 Jan. 23 22.51

Toevallig had ik dit rond 20 dec 2015 ook al een keer gedaan. Toen waren de prijzen als vermeld in tabel 2. Zoek de verschillen!

ScreenHunter_90 Jan. 23 23.04