Hulde aan dokter Rob

Dankzij een oplettende huisarts werd na zo’n jaar of 15 toch de diagnose gesteld. Mevrouw G. was al jaren moe. Een paar jaar eerder was door haar vorige huisarts een te langzaam werkende schildklier vastgesteld, en zij startte met thyrax. Alhoewel dit de klachten wel iets verminderde, werd zij niet ‘de oude’.

Enkele jaren geleden verhuisde zij van het westen van ons land naar Groningen. Haar nieuwe huisarts, laten we hem Rob noemen, is een grondig iemand. Hij nam haar hele dossier door, en vond de bloeduitslagen maar gek. Een vrij T4 van 6, en ‘maar’ een TSH van 1,6. Normaal zou je bij een vrij T4 van 6 wel een TSH van 60 (!) verwachten. Hij vond dat dit niet klopte, en nam de telefoon. Al snel concludeerden wij dat dit inderdaad niet klopte, en mevrouw G. belandde op mijn spreekuur.

(meer…)

Bekijk altijd zelf de röntgenfoto (1)

 Je hoort veel over ‘second opinions’. Soms gaat zo’n 2e mening best wel moeizaam, en duurt het lang voordat wij over alle gegevens van een patiënt, die wordt verwezen, kunnen beschikken. Toch is het belangrijk om een compleet beeld van iemand te hebben, en daarbij alle oude onderzoekingen die al zijn uitgevoerd te controleren. Hoe nodig dat is, illustreert de volgende casus.

April 2011: mevrouw B. komt voor een second opinion. Haar verhaal is relatief simpel. Zij heeft al jaren hoge bloeddruk, en de afgelopen 2-3 jaar zijn haar vingers dikker geworden, haar huid stugger, is de schoenmaat toegenomen, moet zij meer transpireren, en kennissen vinden haar gezicht veranderd. Ook zijn tussen haar tanden meerdere spleetjes ontstaan. Bij deze klachten zou er sprake kunnen zijn van de ziekte ‘acromegalie’. Dit is een aandoening waarbij zich in de hypofyse een gezwel heeft gevormd dat overmatig veel groeihormoon maakt. Ook de internist die haar behandelt voor de hoge bloeddruk denkt hieraan, en bestelt aanvullend onderzoek. De waarden van groeihormoon en groei-eiwit (voor ‘intimi’: de IGF1 waarde) zijn sterk verhoogd; de overige hypofyse hormonen zijn normaal.
(meer…)