Verwijzing vanwege diabetes

Een huisarts verwijst een patiënt met diabetes mellitus. De verwijzing bevat nauwelijks informatie, alleen de woorden ‘geen informatie’ worden 4 x herhaald. Gevraagd wordt de patiënt in te stellen op een DPP-4 remmer (!). De verwijzing kwam binnen via het systeem van Zorgdomein (www.zorgdomein.nl), dat wil zeggen dat je een flink aantal handelingen moet verrichten om een patiënt via deze electronische weg te verwijzen.

Ik vraag schriftelijk aanvullende informatie op bij de huisarts. Gegevens van bloeddruk, gewicht, labuitslagen en complicaties zijn wel fijn om te hebben, als een patiënt diabetes heeft. Erger nog, dit is essentiële informatie over een patiënt. Zo’n twee weken later wordt deze informatie ontvangen, schriftelijk, een fotokopie van labuitslagen, en de patiënt krijgt een afspraak voor 11 dagen later. De duur van een afspraak voor een nieuwe patiënt is 45 minuten.

Helaas verschijnt de patiënt niet. Zijn telefoon wordt niet opgenomen. Op het korte briefje aan de huisarts met de mededeling dat patiënt helaas niet is verschenen, krijgen we anderhalve week later een telefoontje van zijn assistente; patiënt was per ongeluk verwezen, hij is al in een ander ziekenhuis onder behandeling.

Gezondheidszorg anno 2011?

Refereeravond voor huisartsen oktober 2011

Op donderdag 27 oktober a.s. houden we samen met het Wenckebach instituut weer een refereer- / klinische avond voor huisartsen. Het thema van de avond is ‘diabetes’.

Vóór de pauze worden drie onderwerpen van meerder invalshoeken bekeken:
* allereerst de GLP-1 agonisten (o.a. liraglutide Victoza®): wat hebben de laatste jaren uitgewezen ten aanzien van het effect bij de behandeling van de (dikke) diabeet en bijwerkingen? Kan of moet de eerstelijn er (al) wat mee?
* vervolgens het preventieconsult. Een energievergende exercitie voor de eerstelijn. Wat mag of kan u op het gebied van diabetesopsporing of preventie verwachten?
* tenslotte depressie bij diabetes. Onder de titel ‘bed / bad companions’ wordt aandacht besteed aan de relatie tussen diabetes en depressie en de invloed hiervan op het (zelfzorg)gedrag van mensen met diabetes.

Het volledige programma, waarvoor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, aios vanuit genoemde vakgebieden en andere geïnteresseerde zorgprofessionals van harte uitgenodigd worden, vindt u op: http://bit.ly/ndHaK3

 

Zonder morren?

Het Dagblad van het Noorden meldde afgelopen zaterdag dat het publiek zonder morren de btw-verhoging op kaartjes voor concerten en toneelvoorstellingen betaalt. Per kaartje van 49 Euro is dit al gauw 6 Euro extra. Zij baseren dit op verkoopcijfers voor concerten als die van Marco Borsato, en de musical Petticoat.

Dat dit zonder morren gaat, lijkt me nonsens. Niemand heeft rondgevraagd of dit het geval is. Het is heel goed mogelijk dat dit betekent dat men op andere uitgaven moet besparen. Niemand in Nederland is immers veel meer gaan verdienen de afgelopen maanden? De kaalslag in de culturele sector door alle maatregelen rond subsidies etc. zal de komende maanden zeker dóórgaan. In een interview in de NRC heeft de minister duidelijk aangegeven dat de doorgevoerde btw-verhoging niet een erg fraai staaltje van beleid is geweest. Een echte kerel zou in zo’n geval zijn beslissing terugdraaien!

Niet alleen kaalslag in de culturele sector. In hetzelfde nummer van #DvhN aandacht voor de financiële nood van het openbaar onderwijs in Groningen, dat op een haar na failliet lijkt, en vreest de salarissen van de leraren niet meer te kunnen uitbetalen. Nederland als kenniseconomie?

Op kennis en cultuur kun je niet onbestraft bezuinigen!

Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6743275.ece/Leraren-bang-voor-baan