In navolging van buitenlandse organisaties en sommige Nederlandse ziekenhuizen heeft de KNMG nu ook een (concept) richtlijn gemaakt hoe artsen met social media moeten omgaan. In een negental aanbevelingen worden de belangrijkste aspecten van gebruik van sociale media besproken. Sommige aanbevelingen zijn vanzelfsprekend, waaronder die rond privacy van de patiënt.

Aanbeveling 5 vind ik wel mooi omschreven: ‘Doe geen uitspraken op social media die u ook niet bij de koffieautomaat of op het NOS journaal zou doen.’ Ook wordt in de toelichting ingegaan op het publiceren van bepaalde medische informatie op social media, zelfs al is die geanonimiseerd, omdat dit schadelijk kan zijn voor het vertrouwen dat patiënten in een arts hebben. Er is een smalle marge tussen transparantie en te veel openheid als het gaat om privacy gevoelige informatie.

Het concept is te vinden op:
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Concept-Handreiking-Artsen-en-Social-Media.htm